Skip to content

yaowarat

THE SHOT YAOWARAT

  • by
  • มกราคม 22, 2020มกราคม 22, 2020
  • Interior

งานออกแบบและตกแต่งบาร์สำหรับนั่งชิล และตีกอล์ฟ ในชื่อว่า ร้าน The Shot ที่เยาวราช เป็นร้าน style จีน… Read More »THE SHOT YAOWARAT

Translate »