Skip to content

Sylvanian Families Shelf

งานผลิต ชั้นแสดงสินค้าของเล่นสำหรับเด็กจาก Sylvanian Families ผลิตด้วยไม้ ทำสี ติดสติกเกอร์ และติด TV พร้อมฮุกสำหรับแขวนสินค้า เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ สำหรับวางแสดงสินค้าในห้างสรรพสินค้า ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้ทางเราผลิตงานชิ้นนี้ครับ