Skip to content

POSITIF @THE MALL NGAMWONGWAN

เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นในช็อป เป็นผลิตผลงานจากเรา รวมถึงการทำช็อปสาขานี้ ตั้งแต่ยังเป็นพื้นที่เปล่า จนเสร็จงานกลายเป็นช็อปขึ้นมา
งานเร่ง งานรีบ เราพร้อมลุย เริ่มต้นด้วยการเปิดใจให้เรา

Tags: