Portfolio

WISH@SAMYAN

รายละเอียดงาน: ติดตั้งไวนิลป้ายประชาสัมพันธ์ จากตัวอาคาร 6×10 เมตร ติดอิงค์เจ็ทสติกเกอร์หน้าำโครงการ… Read More »WISH@SAMYAN

SEIKO Kiosk@GRAND CHINA

รายละเอียดงาน : ผลิตตู้โชว์สินค้า ประเภท นาฬิกา แบรนด์ SEIKO สามารถเป็นDisplay ในตัวตู้ออกไฟติดอิ้งค… Read More »SEIKO Kiosk@GRAND CHINA

Fujitsu Counter

รายละเอียดงาน : ผลิตเคาท์เตอร์สำหรับวางโชว์โน้ตบุค ของฟูจิสึ ทำจากไม้ มีตู้เก็บของด้านหลัง และช่องใส… Read More »Fujitsu Counter

KENWOOD@MOTOR EXPO 2011

รายละเอียดงาน : ออกแบบบูธและขึ้นโครงสร้าง ตามคอนเซ็ปของลูกค้าและติดตั้งดูแลจนจบงาน ระยะเวลา 1-12 ธัน… Read More »KENWOOD@MOTOR EXPO 2011

JVC@Bangkok Electronica 2012

งานตกแต่งบูธ JVC งานโครงสร้าง และกล่องไฟโลโก้ตัวอักษร JVC