TH
EN
HOME
SERVICE
PORTFLIO
OUR CLIENTS
CONTACT
POSITIF @THE MALL NGAMWONGWAN
เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นในช็อป เป็นผลิตผลงานจากเรา รวมถึงการทำช็อปสาขานี้ ตั้งแต่ยังเป็นพื้นที่เปล่า จนเสร็จงานกลายเป็นช็อปขึ้นมา
งานเร่ง งานรีบ เราพร้อมลุย เริ่มต้นด้วยการเปิดใจให้เรา

Customer : POSITIF
Work by : The Infinity Grand
ภาพบรรยากาศในงาน