TH
EN
HOME
SERVICE
PORTFLIO
OUR CLIENTS
CONTACT
OPPO Shop@Central Rama2
อีกหนึ่งความสำเร็จของเรากับ OPPO Shop สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 ขอขอบพระคุณ บริษัท ไทย อ๊อปโป้ จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจเราในการทำงานส่งท้ายปี ซึ่งงานนี้เราใช้ระยะเวลาที่รวดเร็วเพื่อให้Shopสามารถเปิดได้ทันก่อนสิ้นปีตามความต้องการของลูกค้า
เราได้รับงานเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เริ่มดำเนินการวางแผนเพื่อคำนวณระยะเวลาในการดำเนินงานตามเป้าหมายที่เราวางไว้

เราเริ่มจากการออกแบบและขออนุญาตทางห้างเพื่อทำ Shop โดยใช้ระยะเวลาเพียง 7-10 วัน วันแรกของการลงพื้นที่คือวันที่ 15 ธันวาคม และร้านเปิดให้บริการในวันที่ 27 ธันวาคม เราใช้ระยะเวลาดำเนินงานเพียงแค่ 12 วันในการสร้างShop

::12วัน....เราทำอะไรบ้าง?::
วันที่ 1-2 : ส่วนของการรื้อถอนของเดิม
วันที่ 3 : ใส่ประตูม้วน ทาสีตะแกรง และตั้งผนังเบา
วันที่ 4-5 : ปูกระเบื้องใหม่ทั้งหมด
ในระยะเวลา 5 วันแรก ทีมงานในส่วนการผลิตได้มีการเตรียมงานและขึ้นรูปแบบผนังเพื่อนำไปติดตั้ง
วันที่ 6-7 : นำงานผนังที่ออกแบบตรงคามความต้องการของลูกค้า
วันที่ 8-10 : งานระบบไฟ , งานสี
สองวันสุดท้าย : เก็บรายละเอียดและเก็บงานเพื่อความสวยงาม

ภาพภายหลังงานเสร็จ


เพื่อให้ OPPO Shop สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 สามารถเปิดร้านได้ทันช่วงเทศกาลปีใหม่ สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าในเรื่องความรวดเร็วในการดำเนินงานและตรงความต้องการของลูกค้า นับเป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จอีกชิ้นหนึ่งของเรา ขอขอบพระคุณ บริษัท ไทย อ๊อปโป้ จำกัดอีกครั้ง...